Alsnog Verwerkt

Lichaamsgerichte psychotherapie
Somatic Experiencing®
Coaching

Privacy-verklaring

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat het intakeformulier en aantekeningen van de behandelingen.
 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de facturering en financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Behandelovereenkomst

Tussen cliënt en behandelaar worden de volgende regels afgesproken en ondertekend:

 •  Zorgverlener (therapeut of coach) is geregistreerd bij de Stichting Beroepsvereniging voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie (SBLP) en gehouden aan onder andere de Ethische Code, het kwaliteitsbeleid en het klachtrecht van het SBLP.
 • De zorgverlener gaat vertrouwelijk om met verstrekte informatie en deelt deze alleen indien de cliënt hiertoe toestemming gegeven heeft (zie Privacyverklaring hieronder).
 • Van de cliënt wordt verwacht dat deze relevante informatie deelt met de zorgverlener.
 • Indien de cliënt de afspraak binnen 24 uur voor aanvang afzegt wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Indien de cliënt een afspraak binnen 48 uur voor de aanvang van de afspraak afzegt, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • De cliënt en de zorgverlener bespreken periodiek of voortzetting van de behandeling gewenst en effectief is. Voortzetting vraagt om goedkeuring van zowel de cliënt als de zorgverlener.
 • De cliënt kan, ook zonder opgave van reden, het traject beëindigen.
 • Bij het beëindigen van het traject of tussentijds na minimaal 10 sessies, ontvangt de cliënt een verzoek om een evaluatieformulier in te vullen.
 • Cliënt ontvangt na iedere sessie of per periode een factuur en draagt zorg voor het voldoen van de factuur binnen 3 weken. Indien een organisatie de kosten van het traject vergoedt, zal deze als opdrachtgever zorgdragen voor het voldoen van de factuur.